Otsi: 
Magnet!

Kultuurikalender

   • Teater, kontsert, show

   • Näitused

   • Messid


Shopping

   • Tähtsaimad kaubamajad

   • Parimad poed

   • Shopping maraton


Muuseumid

Söögid ja joogid

   • Restoranid

   • Kohvikud

   • Baarid ja pubid

   • Ööklubid


Olud ja kombed

Estline
| Tutvustus | Kassad |


Tutvustus

Laevaliin Eesti ja Rootsi vahel asutati 1990. aastal. Tallinna ja Stockholmi liinil opereerib laevafirma EstLine AS, mis kasutab ka kaubamärki EstLine. Tallinn-Stockholmi laevaliini asutasid Rootsi laevafirma Nordström & Thulin ja Eesti riik, pärast Eesti taasiseseisvumist sai riigi poolseks omanikuks RAS Eesti Merelaevandus. Praegu kuulub EstLine AS 100% Eesti Merelaevandusele, kuna pärast Eesti Merelaevanduse erastamist 1997. aastal otsustas Nordström & Thulin müüa oma osaluse firmas Eesti Merelaevandusele.

EstLine on kaubamärk, mille all müüakse pileteid ja teisi laeva teenuseid, samuti turismipakette. Selle märgi all tegutsevad firmad EstLine AS (Eestis) ja EstLine AB (Rootsis). Laeva mehitamise, varustamise, teenindamise ja piletimüügiga seotud küsimusi korraldab EstLine AS, mille palgal on kõik EstLine'is töötavad inimesed Eestis. Rootsis täidab sama funktsiooni EstLine AB. EstLine’il on liinil praegu reisilaevad Regina Baltica ja Baltic Kristina.

EstLine’i reisijate arv ja kaubavedude maht on viimastel aastatel järjest kasvanud. Olulise panuse reisiliikluse ja kaubaveo suurenemisele on andnud tihenenud kontaktid ning majandussidemete areng Eesti ja Rootsi vahel. Viimase kolme aasta jooksul on EstLine’i veokäive märgatavalt suurenenud ja EstLine omab domineerivat positsiooni Eesti ja Rootsi vahelisel kaubaveoturul.

Reisijate arv on perioodil 1995-1998 peaaegu kahekordistunud, 1998. aastal vedas EstLine kokku 370 000 reisijat. Positiivne areng on jätkunud ka 1999. aastal. Jätkuvalt on suurem Eestist Rootsi reisijate osakaal, kuid viimastel aastatel on Rootsist Eestisse reisivate inimeste arv taas kasvanud. Kõige aktiivsemad reisimise kuud on suvekuud juunist augustini ja sügiskuud oktoobrist detsembrini, mil reisilaeva Regina Baltica täituvus ulatub 80-100%. Seoses teise reislaeva liiniletulekuga 1998. aasta mais, kui EstLine alustas igapäevast reisiliiklust Eesti ja Rootsi vahel, suurenes oluliselt ka EstLine’i reisijateveo maht Tallinn-Stockholmi liinil.

EstLine paneb väga suurt rõhku reisijate turvalisuse tagamiseks, firma on investeerinud reisilaevade Regina Baltica ja Baltic Kristina turvalisusse kokku 56 miljonit Eesti krooni. Mõlemad laevad on varustatud nõuetekohaste päästevahenditega ja laevad vastavad kõikidele rahvusvahelistele mereohutusnõuetele, samuti kõikidele keskkonnanõuetele. EstLine jätkab tööd laevaliikluse turvalisuse tõstmiseks, arendades pidevalt edasi laevade turva- ja päästesüsteeme ning korraldades regulaarselt vastavaid õppuseid laevade meeskondadele.

Tihenevad kontaktid Eesti lähiregioonidega on andnud EstLine’ile uusi võimalusi ja suurendanud sealsete turistide arvu Eestisse ning Eesti kaudu Rootsi. Koostöösidemete arendamisel Venemaa ja teiste SRÜ riikide ning Läti ja Leeduga on ka EstLine’il olnud tähtis koht Eesti kui transiitmaa tutvustajana. Aktiivsed suhted nii Skandinaavia riikide kui teiste lähiriikidega on kujundanud EstLine’ist olulise lüli turismi ja ka laiemate koostöösidemete arendamisel kogu regioonis.

Laevad

Hinnad

   • Kruiisipaketid

   • Ülesõit

   • Kajutid

   • Söögid

   • Autod

   • Cargo

   • Hotellipaketid

   • Sooduspaketid

   • Transiit

   • Reisitingimused

   • Sõidugraafik

   • Linnaekskursioonid


Erireisid

   • Jõulud

   • Aastavahetus

   • Kruiis firmadele

   • Disney On Ice


Puhkusereisid

   • Suusareisid


Konverentsireisid

Meelelahutus

Tax-free kauplused

Restoranid

Kruiisiklubi

Sooduskaart

Gallup

   • Küsimus

   • Võitjad


Estline

   • Tutvustus

   • Kassad


Estline AS  •  tel +372 631 88 88  •  estline@estline.ee